Ψ 註冊 | 登錄 | NDS遊戲中心 | Flash 遊戲 | 論壇設施 | 幫助 | 簡體中文  
黑魔術學園線上觀看 空也的故鄉 日本sod系列 汕头女生 色中色論壇 火影同人H孕 人工少女3 人物檔 紫微斗數軟件 DMZJ 糟糕便利店 嚙諛潘蕭 嚙磊嚙踝蕭 flash 舞ing 曈光online私服官網 裙 纯, 正 拷問女學生機器振動 facebook game 象棋 168 fun 希望私服 aina 女优 芋絲卡路里 三角片摺紙教學 嚙誰女嚙踝蕭B
搜索的用戶組別: 游客
搜索選項 要有附件 作者搜索
搜索範圍
Dedo 論壇搜索系統
打印

英文既愛情金句 ~ 附中譯

香港易存網庫 [服務器租用|easyhost.com.hk] 快速穩定 Hosting Server 電話:(852)-2155-0486 / (86)-21-61979257

英文既愛情金句 ~ 附中譯

1.You are the most important in the world to me.
對我黎講,你系全世界最重要的。
2.I love you forever with all my heart.
我永遠刀會全心全意咁去愛你。
3.Because of you,i fall in the blues.
因為你,令我情緒低落。
4.I will protect you in lifetime even you don't love me.
即使你吾愛我,我刀會用一生去保護你。
5.If only you all along in my side,other things as well as become uninportance.
只要你一直系我身邊,其他野刀變得吾重要啦。
6.Actually i as soon as put out a hand may hug you,but i have too much scruples.
事實上我一伸出手就可以攬住你,但系我有太多顧忌。
7.I would rather live on my own if you were not with me.
如果你吾同我一齊,我寧願自己一個生活啦。
8.Need not to have a reason to love you.
吾需要理由去愛你。
9.My tear rolled down for you,your smileage smile for who?
我的眼淚系為你而流既,你既笑容為誰而笑既尼?
10.If only your life better than me,namely the best return to me.
只要你既生活比我好,對我黎講就系最好既回報。
11.I still love you than worldly whoever.
我比世上任何一個人刀更愛你。
12.I can't stop my love for you.
我吾可以停止對你既愛。
13.You give me the best warm,but also give me the worst cold.
你給我最好既溫暖,同時亦給我最差既冷淡。
14.I love you is not only perform in action,but also in my heart.
我愛你吾單止表露系行動上面,仲有我既心。
15.Whatever you do,i will support to you.
無論你做d乜野,我刀會支持你。
以上既句子我作得好辛苦架,咁系講我好愛1個女仔(不過佢吾知架)
少思慮以養心氣,寡色慾以養腎氣,
常運動以養骨氣,戒嗔怒以養肝氣,
薄滋味以養胃氣,省言語以養神氣,
多讀書以養膽氣,順時令以養元氣。

TOP

good! I like

TOP

魔鬼的技巧

TOP

清除 Cookies聯繫我們ArchiverWAP      當前時區 GMT+8, 現在時間是 2017-8-24 07:12 AM